HONG KONG - Un punto de vista - Lost in Hong Kong

HONG KONG - Un punto de vista - , es una exposición colectiva que se inaugura en Palma el próximo jueves 21 de junio, dentro del marco de PALMAPHOTO 2012, en la cual participo.
Es el punto de vista de cinco fotógrafos que viajamos a HK el verano pasado. Interesante para ver la visión tan distinta que tiene cada uno de una misma ciudad.

HONG KONG -Un punt de vista -, és una exposició col.lectiva que s'inaugura a Palma el proper dijous 21 de juny dins el marc de PALMAPHOTO 2012, a la qual i prenc part.
És el punt de vista de cinc fotògrafs que varem viajar a HK l'estiu passat. Interessant per veure la visió tant diferent que te cada un de una mateixa ciutat.

HONG KONG - a perspective - is a collective exhibition that opens in Palma de Mallorca next Thursday 21st June as part of the event PALMAPHOTO 2012.
It features the perspectives of five photographers (including myself) who visited HK last summer. Interesting to see how different a vision each one has of the same city.

Lost in Hong Kong
…dia 15, Maó, Barcelona, Paris, Tokio, no!, Hong Kong, China, projecte, 5 fotògrafs + Andrés, jet lag, estres, riure, mirar, cercar, trobar, retrat, idea, dubte, gratacels, colmena, habitació 227, aire condicionat, finestra, mirar, interessant, barber, ventilador, difícil, divertit, North Point, transbordador, calor, humitat, olor, dinar, mango i taronja, Kowloon, fotos i fotos, Leica, Nathan Road, Tin Hau, metro, sopar, congee, 23 juliol 2011, resultat, exposició, ARIGATO !!

Podéis ver la exposición en Ses Voltes (bajo La Catedral) del 21 de junio al 28 de agosto.
Podreu veure l'exposició a Ses Voltes (sota la Catedral) del 21 de juny al 28 d'agost.

Añadir nuevo comentario